Spotkanie z Wiceprezydentem Świdnicy

świdnica

Dzięki życzliwości i otwartości władz Świdnicy, spotkaliśmy się z Wiceprezydentem Miasta Szymonem Chojnowskim oraz Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Danutą Nowicką. Tematem spotkania było zorganizowanie w Świdnicy Konferencji I need… to be father’ 2019: świadome ojcostwo oraz Koncertu finałowego’ 2019 Konkursu Tato Roku’ 2018 i Konkursu Passion. Pan Prezydent przyjął nas bardzo życzliwie i wyraził swoją otwartość na naszą inicjatywę.